logo
Select...

Atmosfera

Dążymy do wolności energetycznej ludzkości - dlatego rozwijamy zrównoważoną energię

Profesjonalne rozwiązania energetyczne dla gospodarstw domowych i firm

Zamów rozwiązanie:

Pomagamy ludziom i firmom osiągnąć niezależność energetyczną

Wolność energetyczna dla Konsumenta energii elektrycznej

Wolność energetyczna dla Konsumenta energii elektrycznej

 • Oszczędność

 • Bezpieczeństwo

 • Niezależność

Wolność energetyczna dla państwa

 • Zrównoważony system energetyczny

 • Bezpieczeństwo energetyczne

 • Dochody do budżetu państwa i samorządów

Wolność energetyczna dla Społeczeństwa

Wolność energetyczna dla Społeczeństwa

 • Bezpieczna przyszłość dla naszych dzieci

 • Zachowane środowisko

 • „Zielona” energia jest dostępna dla każdego człowieka

Atmosfera

Opracowujemy efektywne rozwiązania energetyczne „pod klucz” dla domu i biznesu. Projektujemy, budujemy i serwisujemy elektrownie słoneczne, systemy magazynowania energii, pompy ciepła itp

Dążymy do stworzenia wyjątkowej obsługi klienta dla konsumentów zrównoważonej, zdecentralizowanej energii.

 • 2007

  rok założenia
 • 2014

  początek działalności w Polsce
 • 3000

  zbudowanych stacji
 • 150+

  kadra specjalistów w Europie
Свобода

Wolność

Cenimy sobie wolność w podejmowaniu decyzji i jesteśmy odpowiedzialni za skutki tych decyzji. Pamiętamy, że wolność każdego kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka.

Відкритість

Otwartość. Zaufanie

Relacje zawsze rozpoczynamy od zaufania i otwarcie deklarujemy nasze cele. Dbamy o przejrzystość w podejmowaniu decyzji i osiąganiu wyników

Довіра

Rozwój

Jesteśmy tolerancyjni wobec zmian i elastyczni, zawsze poszukujący nowej wiedzy. Zachęcamy zespół do rozwoju zawodowego i jesteśmy gotowi dzielić się naszą opinią ekspetcką.

Усвідомлене партнерство

Świadome partnerstwo

Praktykujemy etyczne zachowania biznesowe i budujemy partnerskie relacje w oparciu o zasady otwartości, przejrzystości i wzajemnego szacunku. Zawsze dążymy do wzajemnie korzystnej współpracy.

Marki, z którymi współpracujemy
Cele zrównoważonego rozwoju ONZ, których przestrzegamy:

3 / 17

№7

goals-Energia odnawialna

Energia odnawialna

Energia jest kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do rozwiązywania współczesnych problemów.

№8

goals-Godna praca i wzrost gospodarczy

Godna praca i wzrost gospodarczy

Energia jest kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do rozwiązywania współczesnych problemów.

№17

goals-Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju

Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju

Energia jest kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do rozwiązywania współczesnych problemów

№ 1

goals-((EN))

Przezwyciężanie ubóstwa

№ 2

goals-Pokonywanie głodu

Pokonywanie głodu

№ 3

goals-Silne zdrowie

Silne zdrowie

№ 4

goals-Jakość edukacji

Jakość edukacji

№ 5

goals-Równość genderska

Równość genderska

№ 6

goals-Czysta woda i odpowiednie warunki standardowe

Czysta woda i odpowiednie warunki standardowe

№ 9

goals-Innowacje i infrastruktura

Innowacje i infrastruktura

№ 10

goals-Redukcja nierówności

Redukcja nierówności

№ 11

goals-Zrównoważony rozwój miast i gmin

Zrównoważony rozwój miast i gmin

№ 12

goals-Odpowiedzialna konsumpcja

Odpowiedzialna konsumpcja

№ 13

goals-Walka ze zmianami klimatycznymi

Walka ze zmianami klimatycznymi

№ 14

goals-Ochrona ekosystemów morskich

Ochrona ekosystemów morskich

№ 15

goals-Ochrona ekosystemów lądowych

Ochrona ekosystemów lądowych

№ 16

goals-Pokój i sprawiedliwość

Pokój i sprawiedliwość

Wybierz rozwiązanie dla swoich potrzeb
Aby zamówić rozwiązania energetyczne i partnerstwa

lub